Video


Hai semua !

Perkongsian video ini adalah untuk kegunaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menggunakan pelbagai bentuk media yang dijadikan BBM. Setiap media mestilah mempunyai perkaitan dengan isi pelajaran serta nilai yang hendak diterapkan. Oleh yang demikian , guru haruslah memilih video dengan menilai beberapa aspek penting seperti :


a) Mesej yang terkandung di dalam video
b) Kejelasan video dari aspek bunyi, dan imej
c) Kesesuaian video dengan isi pelajaran
d) Kesesuaian video dengan aras pengajaran dan pembelajaran

Berikut merupakan video yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tekan link untuk muat turun. 


No comments:

Post a Comment